BTSW

,

Bij BTSW wordt door de gz-psychologen gebruik gemaakt van een eclectische werkwijze. Dit houdt in dat geluisterd wordt naar de cliënt, er geobserveerd wordt wie we werkelijk voor ons hebben en een inschatting wordt gemaakt wat het beste bij het individu past.

Van alle relevant geachte behandelingsoriëntaties (cognitieve of gedragstherapeutische behandeling, systeembenadering, Rationeel Emotieve Therapie, Neuro Linguïstisch Programmeren) wordt een aantal concepten overgenomen en deze worden geïntegreerd toegepast. Geen vaststaande protocollen dus, maar een handelingsplan voor u als persoon. Waar sommigen meer gebaat zijn bij individuele begeleiding, kunnen anderen een spoediger herstel tegemoet zien in groepsverband. Ongeacht het handelingsplan, een actieve houding is noodzakelijk om de gewenste resultaten te bereiken.

BTSW
Wijngaardstraat 21
4461 DA Goes
Tel: 0111 658531
E: btsw-nederland@btsw.nl
I: http://www.btsw.nl