PSY-Care

,

PSY-Care is een vrijgevestigd psychologisch Centrum met een diversiteit aan specialismen waardoor het VWS ons de erkenning van een kleine GGZ instelling heeft gegeven.

Onze onderzoeken, diagnostiek, begeleiding en therapieën zijn deskundig, professioneel en ook voor cliënten herkenbaar en begrijpelijk. Desgewenst geven wij ook toelichting op onze rapporten aan derden. Hierbij valt voornamelijk te denken aan scholen.

U kunt op onze praktijk terecht indien u problemen ervaart bij onder andere:

  • ADHD
  • Autisme
  • Leerproblemen o.a. Dyslexie / Dyscalculie
  • Angsten
  • Depressieve klachten
  • Dwanghandelingen
  • Hoogbegaafdheid
  • Pesten
  • Opvoedingsproblemen / Opvoedingsondersteuning
  • Kinderen met overgewicht (Obesitas)

De problematiek wordt in onze praktijk geïnventariseerd en teruggebracht tot een DSM-IV classificatie, welke in een duidelijk rapport met u zal worden besproken. Hierbij zullen ook handvatten worden aangereikt om beter met de problematiek te kunnen omgaan. Deze handvatten zijn op maat voor zowel ouders als kinderen.

Is het noodzakelijk dat een psychiater meekijkt dan kan dit ook op onze praktijk.

PSY-Care
Broekhem 8
6301 HH Valkenburg
T: 043-6011671
E: post@psy-care.nl
I: http://www.psy-care.nl