Jan Slegers

,

In 1996 ben ik afgestudeerd in de klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds die tijd ben ik  werkzaam in de ambulante geestelijke gezondheidszorg, waarvan de laatste twaalf jaar als eerstelijns psycholoog, per 2014 bekend als de Generalistisch Basis GGZ. Ik ben ervaren in kortdurende behandelingen en diagnostiek als ook groepsbehandelingen en preventieve groepstrainingen. Per 2014 ben ik in opleiding als Schema therapeut.

Mijn ervaring is dat wij mensen beter in staat zijn onze problemen aan te pakken wanneer wij begrijpen wat de functie is van ons probleem en wat voor invloed wij daar op hebben.

Als therapeut zie ik het als mijn taak u te helpen bij dat zelfonderzoek. Met die kennis bent u vervolgens beter in staat uw automatische gedachten (zie cognitieve gedragstherapie) te herkennen, die vooraf gaan aan de vervelende gevoelens en/of aan een probleem.

Na deze fase waarin u meer inzicht heeft ontwikkeld in uw eigen functioneren gaan we verder met de veranderingsfases. Door mijn manier van vragen leert u realistische gedachten te ontwikkelen die leiden tot minder vervelende gevoelens en problemen.

Ik heb bemerkt dat deze open manier van werken mijn ciënten in staat stelt het leerproces dat ze ervaren hebben in de therapie, in het dagelijks leven in de praktijk kunnen brengen.

Mijn doel is u te helpen, zodat u uiteindelijk uzelf kunt helpen.

Indien u hiermee akkoord gaat zal ik de verwijzer, na ons eerste gesprek en na afsluiting, een kort verslag sturen van mijn bevindingen. Deze rapportage wordt vooraf met u besproken. Indien nodig zal ik tussentijds telefonisch of schriftelijk contact met de verwijzer hebben.

Psycholoog Jan Slegers
Pontanusstraat 32
Rustenburgerstraat 144-D
Amsterdam
T: 06 – 139 183 72
I: http://www.psycholoogjanslegers.nl