Bosman GGz

,

Stoornissen en fobieën komen bij een groot deel van de Nederlandse bevolking voor. In Nederland heeft 43% van de bevolking in zijn of haar leven een psychische aandoening gehad. Gelukkig is er voor veel aandoeningen een behandeling. Ervaart u problemen met het concentreren? Heeft u vragen over het gedrag van uw kind? Heeft u het gevoel dat u hulp nodig heeft? Via uw huisarts kunt u doorverwezen worden naar de zorg van Bosman GGz. Samen werken wij graag aan uw gezondheid.

Bosman GGz biedt ambulante, tweedelijns geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jeugd en volwassenen met psychische problemen of psychiatrische stoornissen. Wij bieden specialistische diagnostiek en behandeling bij o.a. depressiviteit, AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), verwerking van traumatische gebeurtenissen, persoonlijkheidsproblematiek en angsten. Ook is Bosman GGz het adres voor specifieke interculturele zorg en aandachttrainingen (Mindfulness).

Bosman GGz (v/h W-Cure)
Veritasweg 5a
6661 PJ Oosterbeek
T: 026-3390604
I: http://www.bosmanggz.nl