Psychologenpraktijk HARTLANT

,

Psychologenpraktijk Hartlant is een psychologenpraktijk voor mensen, die hulp nodig hebben bij het oplossen van hun problemen. Problemen die verschillend van aard kunnen zijn en die al langer kunnen bestaan en op meerdere gebieden tot uiting kunnen komen.
In de praktijk wordt er gewerkt vanuit een cliënt gerichte benadering en wordt gebruik gemaakt van verschillende theoretische gezichtspunten. Er wordt niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht gewerkt.

Er is oog voor de emoties van de cliënt , gedachten en gedrag in de context van de eigen situatie en geschiedenis van de cliënt. Door zelfinzicht en zelfkennis leert men eigen mogelijkheden benutten en om te gaan met beperkingen waardoor symptomen verminderen. Niet alleen klachten worden effectief bestreden, maar er is ook de mogelijkheid voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Het algemeen welbevinden in termen van geluk, zingeving en gezondheid kan worden verhoogd. De kans op terugval wordt zo verminderd.

Naar de psychologenpraktijk HARTLANT kunnen jeugdigen, volwassenen en ouderen verwezen worden. Afhankelijk van het probleem wordt gewerkt met het individu, met de partnerrelatie, of met het gezin.

De praktijk is laagdrempelig en de wachtlijst wordt zo kort mogelijk gehouden.

Psychologenpraktijk Hartlant
Donatusstraat 264
6361 TZ Nuth
T: 045-5743737
E: info@hartlant.nl
I: http://www.hartlant.nl