Kinder- en Jeugdpraktijk ‘Jij’

Kinder- en Jeugdpraktijk ‘Jij’ is gericht op het coachen, begeleiden en ondersteunen van kinderen van 2 – 18 jaar, hun ouders en leerkrachten, daar waar het nodig is.
Uitgangspunt daarbij is de eigenheid van het kind en dat ieder kind zijn/haar eigen talenten en kwaliteiten heeft. Het doel is deze naar voren te halen en deze in te zetten om moeilijkheden het hoofd te bieden.

De praktijk richt zich in het bijzonder op kinderen met (een vermoeden van) hoogbegaafdheid. Daarnaast kun je hier terecht bij:Concentratieproblemen, ADHD, Leerproblemen, Faalangst, Laag zelfbeeld / Minderwaardigheidsgevoelens, Hulp bij Sociale Vaardigheden / Weerbaarheid, Rouw, Echtscheiding, Hooggevoeligheid, Piekeren, Vragen over opvoeding, Omgaan met emoties / frustraties, Stemmingswisselingen / depressie, enz.

Kinder- en Jeugdpraktijk ‘Jij’
Rianne Weststrate
Mantualaan 8
5632 RB
Eindhoven
06-33135007
info@kinderenjeugdpraktijkjij.nl
http://kinderenjeugdpraktijkjij.nl/