Buro voor onderzoek, advies en psychotherapie BOAP

,

Naast een psychotherapeutische praktijk zijn er mogelijkheden voor het verrichten van psychologisch onderzoek, adviezen en consultatie ten behoeve van instellingen voor Jeugdzorg (, zoals Bureau Jeugdzorg, gezinsvoogdij-instelling, Voorzieningen voor Pleegzorg, kinderrechters, e.a.).

De praktijk voor psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd in een multi-disciplinair team bestaande uit twee gezondheidszorgpsychologen, en een psychodiagnostisch werkster.

Er zijn beperkte mogelijkheden voor ouders en/of pleegouders die hun kind willen laten onderzoeken.

De werkwijze wordt ingegeven door een ‘systemische’ en hermeneutische visie, dat wil zeggen dat psychische klachten niet los te zien zijn van relaties en de omgeving waarin iemand leeft. De bestemming van ieder mens ligt in de verbondenheid met ‘de ander’.
De hulpverlening is laagdrempelig: voor jongeren en jong volwassenen wordt geen of een minimale wachttijd gehanteerd.

De dienstverlening van BOAP (Buro voor Onderzoek, Advies en Psychotherapie) verzorgt individuele psychotherapie aan kinderen (vanaf 12 jaar), jongeren en jongvolwassenen. Tevens is er de mogelijkheid voor uitgebreid psychologisch onderzoek. In de praktijk is daarvoor werkzaam een psychodiagnostisch medewerkster en een collega gezondheidszorg-psycholoog. Er is veel ervaring en expertise op het gebied van pleegzorg, adoptie en probleemjongeren en een uitgebreide samenwerking met Buro Jeugdzorg en andere instellingen voor jeugdhulpverlening.
De hulpverlening aan volwassenen strekt zich uit tot psychische klachten (angsten en depressieve klachten), die samenhangen met zingevingsvragen (over o.a. verlies, dood, geloof, identiteit en levensfase).

Buro voor onderzoek, advies en psychotherapie BOAP
Oudewand 5
7201 LJ Zutphen
T: 06 54928359
I: http://weststeijn.nl