B & L Arbeids- en Organisatie Psychologen

,

B&L is een eigenzinnig coachings- en adviesbureau, voor zowel bedrijven als particulieren. Het richt zich op een breed terrein, vanaf Personal Coaching tot en met Organisatie- en Management advies. We hebben een psychologisch wetenschappelijke achtergrond. Kenmerkend is onze persoonlijke gedrevenheid in het  ontwikkelen en uitvoeren van veranderingsprocessen.

B & L biedt deskundige begeleiding bij verzuim of dreigend ziekteverzuim. We behandelen klachten, al dan niet arbeidsgerelateerd uiterst effectief.  Er wordt gestreefd naar een snelle en duurzame reïntegratie. Bij voorkeur wordt uitval als gevolg van psychische klachten voorkomen.Onze aandacht richt zich dan ook op een preventief beleid ten aanzien van ziekteverzuim.

Onze behandelingen zijn kortdurend, resultaatgericht, onconventioneel en hebben een coachend karakter. De prioriteit ligt bij een verbeterd functioneren op het werk en in de privésituatie, het voorkomen van ziekteverzuim en bij een bijdrage aan een optimale, duurzame reïntegratie. Daarbij maken wij gebruik van verschillende methoden en technieken waaronder EMDR en CGT.

Ons werkterrein omvat tevens persoonlijkheids- en werkgerelateerde psychologische onderzoeken. Nieuw in ons aanbod is de Quickscan waarmee we in een korte tijd de mentale belastbaarheid van de cliënt kunnen meten.

Naast onze individuele behandelingen bieden we ook verschillende Workshops en Trainingen aan.

B&L Arbeids- en Organisatie Psychologen
Goltziusstraat 35
5911 AT Venlo
T: 0681925800 / 0651189116
E: info@baggenlinssen.nl
I: http://www.baggenlinssen.nl